Høringer

En høring er din mulighed for at give din mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Høringer kan omfatte:

  • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til fx børn, unge, handikappede og ældre.
  • Ændring eller nye lokalplaner for bestemte områder
  • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København

Du kan se de fleste aktuelle høringer på Københavns Kommunes digitale høringsportal Bliv Hørt, hvor man kan sende sine kommentarer direkte til kommunen.

 

Lokaludvalgets rolle

Lokaludvalget har en værdifuld viden om og kontakt med lokalområdet, som kan hjælpe politikerne når der skal træffes beslutninger der har betydning for Amager Øst. Derfor sender Københavns politikere og forvaltninger løbende sager i høring hos Lokaludvalget, når de ønsker en lokal tilbagemelding på en konkret plan eller forslag. Formålet med høringen er at høre hvad lokale borgere, interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Københavns Kommune skal høre Amager Øst Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Amager Øst.

 

Har du kommentarer til en aktuel høring, er du velkommen til at skrive til os på info@aoelu.dk

 

Aktuelle høringer

Titel Høringsperiode
   
   
   

 

Høringer hvor lokaludvalget har afgivet høringssvar

(klik for at læse høringssvar)

Titel   Høringsperiode
Offentlig høring: Handlingsplan for vejstøj 2018-23     1.3.19 – 1.5.19
Intern høring: Udkast til Kommuneplan 2019    20.3.19 – 14.5.19
 Høring: Fingerplan 2019   24.1.19 – 21.3.19
Høring: Hospitalsplan 2025   20.12.18 – 11.3.19
Høring:  Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-22   28.1.19 – 17.3..19
Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer   18.1.19 – 1.3.19
Høring: Forslag til spildevandsplan 2018   20.12.18 – 28.2.19
Høring: Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking A/S på Prøvestenen    6.12.18 – 31.1.19
Høring: Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer    18.12.18 – 5.2.19
Høring: Verdensby med Ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018   24.9.18 – 20.11.18
Høring: Amager Strandpark lokalplanforslag   25.9.18 – 20.11.18
Intern Høring: Tillæg til lokalplan 550 for Lindgreens Alle    17.8.18 – 14.9.18
Høring: Lokalplanforslag for Femøren Station   28.6.18 – 24.9.18
Høring: Skolen ved sundet   8.6.18 – 3.9.18
Høring: Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning   11.6.18 – 31.8.18
Høring: Plan for Visuel Kunst   20.6.18 – 31.8.18
Høring: Københavns Kommunes Kultur og fritidskompas   20.6.18 – 27.9.18
Høring: høringssvar bi-bassin   1.8.18  –  31.8.18
 Høring:  Ressource- og Affaldsplan   6.7.18 –  30.9.18
Høring: Placering af de nye centre i regi af strategien for midlertidige døgnophold    20.8.18 – 7.9.18
Høring:  Udkast til Integrationspolitik 2019-2022   15.8.18 – 19.9.18
Intern høring: Kommuneplanstrategi 2018   -15.6.18 
Høring: Forudgående høring – kommuneplantillæg for Sundparken    12.4.18 – 6.5.18
Høring: Forskrift vedr. udendørs musikarrangementer    -18.05.18
Høring: Intern høring vedr. investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019    -20.4.18
Høring: Lybækgade tillæg 1 – lokalplansforslag   22.3.18 – 19.4.18
Høring: Carlsgade tillæg 1 – lokalplansforslag   21.3.18 – 18.4.18
Naboorientering: Nedrivning af bygning på Strandlodsvej 3   4.1.18 – 26.1.18
Høring Høring af forslag til nyt lokalt busnet   5.1.18 – 18.2.18
     

 

Høringer 2015-2017

Gå til Høringer – arkiv